Previous
Next
Hi, I'm Diep Nguyen
Mỗi người sinh ra trên đều đời mang trong mình một sứ mệnh tốt đẹp. Với DIỆP sẽ được định nghĩa trong 4 từ sau: D – Delightful: Vui vẻ; I – Independent: Độc lập; E – Enthusiastic: Say mê; P – Positive: Tích cực. Vậy nên blog này sẽ mang đến cho bạn thật nhiều góc nhìn lạc quan và tích cực trong cuộc sống trong mắt của cô Diệp.
MORE ABOUT ME >>
Business Lady