NGƯỜI CÓ CON SỐ MASTER DỄ THỰC HIỆN LUẬT HẤP DẪN HƠN SO VỚI NHỮNG CON SỐ KHÁC?  ĐÚNG HAY RẤT ĐÚNG? (Theo Bản đồ thành công – Map For Success)  Các số Master/ Con số Vua 11/2, 22/4 và 33/6 là các giao động ở quãng tám cao hơn của các số cơ bản thấp hơn (2, 4 và…