Helu mọi người, Tháng 6 này công việc của Diệp khá bận rộn nên chẳng update được gì nhiều. Tự thấy có lỗi với bản thân thì chưa dành đủ thời gian cho chính mình như thường thấy. Ở một khía cạnh khác, là người rất mê “việc” nên dù bận rộn Diệp vẫn thấy rất vui. Trong tháng 6…