Helu mọi người, Từ ngày ra trường đến nay cũng hơn chục năm trước, Diệp chưa từng có dịp về lại trường cho đến… hôm qua. Diệp đến các trường các bạn 2k4 thi tốt nghiệp để thực hiện một số hoạt động phỏng vấn phụ huynh và các em học sinh (ah phải là các cháu ấy chứ! 🙄),…