Helu mọi người, Lại là Diệp đây! Hôm nay Diệp sẽ dẫn mọi người đi trải nghiệm quanh Sài Gòn nha. Các hoạt động trải nghiệm giúp kích hoạt năng lượng cảm xúc và xây dựng chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn để giúp bạn sống vui vẻ – hạnh phúc mỗi ngày! Các hoạt động này rất thích…