Helu mọi người, Một bài viết dang dở từ ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), nhưng hôm nay mới ngồi xuống viết cho xong, hi vọng dù trễ nhưng nội dung vẫn có giá trị dành cho các bạn trẻ nha. Hôm nay ngày Doanh nhân Việt Nam, thay vì lên viết những lời chúc mừng những anh chị đã…