• Nghĩ sai, càng làm càng sai.
 • Nghĩ gần, không bao giờ đi được xa.
 • Nghĩ nhỏ, chuyện lớn đến tay cũng chẳng biết làm thế nào.
 • Nghĩ lung tung, làm lộn xộn.
 • Nghĩ tự ti, làm rón rén.
 • Nghĩ nghèo, nghèo bền vững.
 • Nghĩ khó, mọi thứ đều thấy không dễ dàng.
 • Nghĩ cái lợi trước mắt, không chuốc họa vào thân cũng thiệt cái lợi lâu dài.
 • Nghĩ cầu ổn định, mắt thấy cơ hội mà đâu muốn nắm lấy.
 • Nghĩ như một người làm công, mãi chẳng có gan làm chủ.
 • Nghĩ như một tiểu nhân, đứng cạnh quân tử tự biết không xứng.
 • Nghĩ vấn đề là ở người khác, vấn đề không giải quyết được.
 • Nghĩ nhiều mà không làm, bất tài.
 • Nghĩ mà cũng lười, ăn hại.
 • Nghĩ tiêu cực, nhận rủi ro.

NÊN

 • Nghĩ đúng để làm đúng
 • Nghĩ xa rộng để thấy đích đến
 • Nghĩ rành rọt để làm rõ ràng
 • Nghĩ tích cực để làm lương thiện
 • Nghĩ kế hoạch để có con đường
 • Nghĩ mục tiêu để thấy kết quả
 • Nghĩ thành công để làm đại sự
 • Nghĩ gieo hạt giống tốt để gặt quả ngọt
 • Nghĩ tâm an để sống trọn vẹn từng phút giây.

Chỉ một từ “NGHĨ” thôi mà xác định được bạn đang ở level nào trong cuộc đời này.

Có câu “Tâm khởi linh ứng” chính là sử dụng luật hấp dẫn, bạn nghĩ gì thì mọi việc sẽ xảy ra đúng y như vậy, vậy tại sao không nghĩ tích cực và cố gắng hành động để đạt được kết quả như suy nghĩ ấy, bạn thấy đúng không?

Love,