Helu mọi người, Không biết bạn đến những quy luật này chưa? Nhưng Diệp tin rằng những quy luật này rất đúng và nếu có thể áp dụng được thì cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi vì tư tưởng, tư duy, nhận thức của chúng ta đã thay đổi. Cùng Diệp khám phá và chiêm nghiệm nhé. 1….