Những ngày chỉ ở nhà giãn cách xã hội, không ai quản lý thời gian thì yếu tố kỷ luật bản thân lại càng phải nghiêm khắc. Để vượt qua bệnh lười cùng những suy nghĩ tiêu cực.  Bữa hôm đọc được câu này thấy rất hay nè mọi người:  “Sống tích cực không có nghĩa là mọi thứ sẽ…