Khi đang viết những dòng này Diệp đang ở nhà cho lần giãn cách xã hội thứ 3 liên tiếp theo chỉ thị 16 của chính phủ. Tuy nhiên Diệp đã ở nhà lâu hơn từ trước đó rồi. Diệp tự cho rằng mình là người hướng ngoại nên chắc khó ở nhà suốt ngày được. Nhưng Diệp đã lầm…